Te is megosztod?

http://www.girlgamesdonkey.com/

Megosztás a Facebook-on

Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com

Pontos idő
Elérhetőségeink

Kérünk, ha a MAGADURA.8x.hu weboldalunkkal kapcsolatosan bármilyen észrevételed vagy jobbító szándékú javaslatod van, vedd fel velünk a kapcsolatot, mert fontos számunkra a véleményed:

 

magadura.8x@gmail.com

 

 MAGADURA Klub az IWIW-en:

         

              WYW Directory

        Facebook oldalunk:

            Magadura.8x.hu

                 Személyes

           Video chat velem

Célok

Oldalam célja, hogy mentális tartalmakkal és használható eszközökkel próbáljak segíteni bárkinek céljai elérésében, önfejlesztésében a magam szerénynek mondható eszközeivel. Klubot pedig azért hoztam létre, mert szeretném ha összefogással próbálnának azok az emberek egymásra találni és egymást erősíteni, akik ezekkel a célokkal azonosulni tudnak és igénylik az emberi értékek mentén szerveződő közösség erejét. 


Szeretettel várok, várunk mindenkit!

 

Magadura BLOG

magadura blog

Bemutatjuk a fiatal költőt

Bagdi Bella

bagdi bella pozitív megerősítés zene

Karma asztrológia alapok

                Barabás Erika 

            Karma asztrológus

LÉLEKPILLANGÓ
Gyere közénk, add tovább!
Eckhart Tolle üzenete

Életenergia

Ajánlott előadások:

ÉLETENERGIA 1

ÉLETENERGIA 2

ÉLETENERGIA 3

 

ForeverGreen

     Berkes Judit - Napsugár

Holisztikus terapeuta

Fitoplankton: A természet csodája. Ajánlott videóval!

 

Paulo Coelho - Hangoskönyv

Kattints a képre és hallgasd meg!

Ajánlhatjuk?

Ajándék...

Az érintés hatalma

Karma közösség

Szerinted is igaz?

Szerinted is igaz?

Dr. Joseph Murphy

Útravaló Müller Pétertől

Nyisd ki a titkok kapuját!

           Éles Csilla - Asajah

        Pránanadi nagymester

Meg kell tanulnunk tiszta szándékkal az univerzum akaratának alárendelődni, miközben felfedezzük, hogy mi volt születésünkkel a mi akaratunk.

GHV

  GHV:  Gondolat - Hit - Vonzás

 

EFT

   Emotional Freedom Techniques

Kedvenc zenéink egyike

  25 év az értékteremtés útján

        Zenekari ismertető

Egységtudat és Univerzum

 Egységtudatban az Univerzummal

ÉLET Magazin

Mit tehetünk magunkért?

      Balogh Béla előadása

       Mesterkurzus, PAX TV

Gyertyaláng

  

Gyertyagyújtás szeretteinkért

Tépsz egyet Te is?

 És társulj a Közösségünkbe!

 

Hamvas Béla - Silentium

A szeretet kiskönyve

Új utak a lélek világában

Elengedés

Rabszolgaság ellen:

Kiemelten ajánlott!

 

        

    Balogh Béla                        Ajánlott könyve

                           Író, előadó, mérnök

 

Civil foglalkozása út- és hídépítő mérnök, de nem csak a fizikai világban épít hidakat, hanem a lelkekben is. Olyan „ezoterikus” könyvek fűződnek nevéhez, mint: A végső valóság, mely alapjaiban rengette meg a fizika és a spiritizmus közti kicsiny határvonalat, továbbá  A tudatalatti tízparancsolata, Többszintű gyógyulás  és a  Gyógyító meditáció. Kutatásaival segít megérteni az univerzum felépítését és működésének törvényeit. Számos konferencián ad elő, neve széles körben ismert a spirituális keresők körében, de fizikusok, mérnökök, orvosok, pszichológusok, pszichiáterek és tanárok is egyre szélesebb körben fogadják el az általa közvetített új világképet.

 

                

 


 
Balogh Béla mérnök, író neve a hazai ezoterikus körökben "A végső valóság" című könyvének megjelenésével vált igazán közismertté. A tudomány és az ezotéria közötti szakadékot áthidaló felismerések és elképzelések új megvilágításba helyezik a pszi jelenségeket, csakúgy mint a régi idők misztikus hagyományait is. "...megfontolandó, hogy a test halála utáni élet valamint a test születése előtti élet az, amire a különböző kutatási területekről származó eredményösszesítés után esély van, és szó nem lehet arról, hogy az élettapasztalatunk, a gondolataink, az érzéseink és az emlékeink bármiféle károsodást is szenvednének a test halálának beálltával. 
 
Mindezt természetesen nagyon sok tudósnak és kutatónak kellene átvizsgálnia, és ellenőrizni, hogy egyáltalán lehetségesnek tartják-e." „ Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy építőmérnök vagyok, és nem orvos vagy fizikus, de a mondanivalóm ezekkel a területekkel kapcsolatos. Tisztában vagyok azzal, hogy mindaz, amit mondani szeretnék, a sajtó számára szenzációként is felfogható, de azt is tudom, hogy az általam felvázolt dolgokat még nagyon sok kutatónak és tudósnak kell átvizsgálnia, mielőtt biztosak lehetnénk a dolgunkban. Mindannyian tudjuk, hogy ma már nincsenek polihisztorok, hiszen a szakosodás következtében kutatási eredményeknek olyan áradata zúdult ránk, amivel egy ember megbirkózni nem képes. Én mérnök vagyok, aki azokból az építőelemekből dolgozott, amiket a fizika és az orvostudomány bocsátottak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy valamelyest megértsük magunkat és a bennünket körülvevő világot, de felhasználtam egy részét annak a tudásanyagnak is, ami a világvallásokban az erkölcsi tanítások közös alapjára épül, és azt is, ami az ezoterikus tanításokból ezekkel és a fizika eredményeivel valamint az orvostudomány eredményeivel összeegyeztethetőnek tűnik. Az eredmény, amire jutottam, számomra is meglepő volt, hiszen nem egyezett azzal, amit a materialista világképet leíró tanáraimtól tanultam. Minél mélyebbre jutottam a részletek tanulmányozásában, annál inkább világossá vált számomra, hogy az univerzum felépítésére és működésére vonatkozó ismeretek gazdag tárháza már ma is a rendelkezésünkre áll, és csak azért nem sikerült eddig felismernünk a lényegét, mert ez az információ három - egymással gyakran szemben álló - tábor képviselőinek a kezében van. Az egyik az anyagelvű tudomány minden elismerést megérdemlő tudósainak és kutatóinak a tábora. A másik az erkölcsi értékeket képviselő idealista gondolkodók tábora. A harmadik tábort egy holisztikus képet hangoztató, ezoterikus ismereteket gyűjtő emberek egyre növekvő csoportja képviseli.
 
Mindhárman a maguk várát védik.
 
És - mintha ez még nem volna elég, ezeken a táborokon belül sem zökkenomentes a kommunikáció, és táborokon belül is rendkívül sok a nézeteltérés és a vita. 
 
Én eloször a fizikának az anyagra vonatkozó ismereteit vettem nagyító alá, majd igyekeztem egyeztetni az orvostudomány által feltárt tényekkel, és az eredmény döbbenetes volt. 
 
Minden jel szerint ugyanis - és azért szeretném kihangsúlyozni, hogy minden jel szerint, mert szívesen megvárnám, amíg az általam felvázolt gondolatmenetről több szakértő is kompetens véleményt mond - szóval minden jel szerint, ha a fizika törvényeit és a kutatások eredményeit összevetjük az orvostudomány agykutatásra vonatkozó eredményeivel, valamint azokkal a jelenségekkel, amiket a tudat produkálni képes, enyhén szólva is meglepő eredményre juthatunk. 
 
Mégpedig arra, hogy létezik élet a fizikai test halála után, és létezik élet a fizikai test megszületése előtt is. Sőt, ez az az alternatíva, ami lehetséges, és a teljes elmúlás az, aminek a lehetősége kizárható. 
 
Szeretném megvilágítani a gondolatmenet néhány elemét, ami erre az eredményre vezethet. 
 
Mindannyian hallottuk - hiszen ezt tanítják -, hogy a bennünket körülvevő anyagnak kettős természete van. Egyes kísérletekben anyagi tulajdonságokat mutat, más kísérletekben pedig úgy viselkedik, mint hullám. Ez már önmagában elég különös, és mi eddig az anyagnak inkább arra a tulajdonságára figyeltünk, ami számunkra kézenfekvőbb, miközben a hullámtermészettel főleg a fizikusok foglalkoztak. Az egyre kisebb anyagi részecskék keresése fokozatosan eljuttatta a tudományt a húr-elmélethez, ahol már egyértelműnek látszik, hogy anyagi részecskék nem léteznek, csak apró hullámok. Hogy mitől érezzük mi ezeket a hullámokat mégis anyagnak, arra Wolfgang Pauli már 1925-ben rájött, és 1945-ben Nobel-díjat is kapott a felfedezésért. A róla elnevezett Pauli-féle kizárási elv értelmében ugyanis egy atomon belül nem lehetséges két teljesen egyforma elektron. 
 
Más szóval, ha két különböző atomban teljesen egyforma elektronok vannak - tehát nem részecskékről van szó, hanem egyforma hullámokról -, akkor ezeket egymáshoz közelítve anyagérzetet tapasztalunk, egymáshoz viszonyítva ezek a hullámok anyagi tulajdonságokat mutatnak, és a két atom ezért nem is préselhető egymásba. Egy kicsit talán emlékeztet ez a jelenség arra, amikor két rádióadó ugyanazon a frekvencián közvetít egy körzeten belül, és hol az egyik, hol a másik adót halljuk, miközben a két hullám mintha birkózna egymással, mintha egymást félre akarnák tolni az útból, mintha egymást anyagi akadálynak érzékelnék. 
 
Eddig rendben is volna a dolog az anyag hullámtermészetét és az anyagérzet magyarázatát illetőleg. 
 
Csakhogy felmerül egy fontos kérdés: 
 
Az atomon belül létező hullámok a fizikusok szerint állóhullámok. (Az erre vonatkozó információkat azokból a tankönyvekből merítettem, amit jelenleg a svéd iskolákban és egyetemeke használnak, és a bibliográfiában meg is jelöltem a használt forrásokat.) .Az általunk ismert univerzumban azonban minden hullámnak van, illetve kell legyen forrása. Hullámforrás nélkül nem jön és nem is jöhet létre a hullám, mint ahogy a rádióhullám sem jön létre rádióadó nélkül, a tóba dobott kő nélkül nem jönnek létre a karikák a vízen és így tovább. 
 
Logikusnak tűnik, hogy az atomon belül lévő hullámok létrejöttéhez és fennmaradásához is szükség van hullámforrásra, tehát olyan energiára, ami ezeket a hullámokat létrehozza és fenntartja. Már csak azért is gondolom így, mert jelen ismereteim szerint az anyag belső mozgása, az atomon belüli részecskék/hullámok rezgése még abszolút zéró fok közelében sem áll le, és nem ismerünk olyan módot, amivel ezeket a hullámokat megállásra lehetne bírni, vagy meg lehetne szüntetni. Léteznie kellene egy erőnek, ami ezt a mozgást fenntartja, és ez a mozgató, rezegtető erő jelentené az anyagot alkotó hullámok forrását. 
 
De hol kereshetjük ezeket a forrásokat? 
 
Jelen ismereteink szerint azok a hullámok, amiket az anyag önmagából kibocsátani képes, fel vannak térképezve. Ezt nevezzük elektromágneses spektrumnak. Az elektromágneses spektrumnak van olyan tartománya is, amit földi anyag nem képes kibocsátani. Ezt nevezzük kozmikus sugárzásnak. Az általunk ismert és feltérképezett spektrumon belül viszont nem találunk olyan forrást, vagy olyan energiaszintet, amiről akárcsak feltételezni is lehetne, hogy az anyagot alkotó hullámokat létre hozza. 
 
Talán itt lehetne idézni Max Planck 1944-ben, Firenzében "Az anyag lényege" című előadásának részletét, miszerint: 
 
"Uraim! Mint fizikus, tehát mint egy férfi, aki egész életemet a józan tudomány, azaz az anyag vizsgálatának szolgálatába állítottam, fölmentve érzem magam attól a vádtól, hogy naiv embernek tartsanak, és így bátran kijelenthetem az atom területén végzett kutatásaim eredményeképpen a következőket: Az anyag csak önmagában nem létezik. 
 
Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja." 
 
Felteszem tehát a kérdést, hogy mi történne abban az esetben, ha ezeket az energiaszinteket a kozmikus sugárzásnál is magasabb energiaszinten kellene keresnünk? 
 
Amennyiben ezt az elgondolást mások is megvizsgálják, és elképzelhetőnek tartják, úgy gondolom, korunk tudósai eddig soha nem látott lehetőségek küszöbéhez érkeznek, ami a bennünket körülvevő Univerzum megértéséhez és feltárásához vezethet. 
 
Nézzünk meg most együtt néhány olyan következményt, ami ebből az elgondolásból adódik: 
 
1. Azt a bizonyos magasabb energiaszintet az anyag nem hozhatja létre, tehát annak a bizonyos magasabb energiaszintnek az anyag lététől függetlenül is léteznie kell. 
 
2. Ha az anyagot alkotó hullámokat egy magasabb energiaszint hozza létre és tartja fenn, akkor ennek az energiaszintnek az anyag szerveződésében is részt kell vennie. Ha pedig így van, akkor az élet kialakulásáról és az evolúcióról alkotott eddigi elképzeléseink is teljesen új megvilágításba kerülnek. 
 
3. Ha magának az anyagnak is szüksége van arra, hogy a hullámait valami fenntartsa, akkor kétségessé válik az az elképzelés, miszerint az anyag önmagától, mintegy a véletlenek és az évmilliárdok hatására életet tudott volna produkálni. Az élet kialakulásának vagy létének lényegét és mikéntjét tehát az anyagi világnál magasabb energiaszinteken lehetne keresni. 
 
4. További következmény lehet az, hogy az élet lényege is ezekhez az általam a könyvben "magasabb szféráknak" nevezett régiókhoz tartozik. Ha az anyagnak van valami megfelelője egy magasabb frekvenciatartományban, nem kizárt, hogy az életnek is van valami megfelelője ebben a magasabb frekvenciatartományokban, és ebben az esetben az élet nem korlátozódhat a fizikai létre, hiszen a fizikai test halála semmilyen módon nem zavarhatja meg az anyagot fenntartó és szervező energiaszint létét, ugyanolyan kevéssé, mint ahogy egy rádióvevő-készülék földhöz vágása sem gyakorol különösebb hatást a rádióadóra. 
 
Én ma úgy látom, hogy az élet nem a fizikai létre korlátozott, a tudatunk, a gondolkodásunk, az információ befogadására és feldolgozására való képességünk nem feltétlenül és nem mindig az agyhoz kötött tevékenység, amit többek között az is igazolni látszik, hogy a halálközeli élményekrol beszámoló egyének gyakran olyan információk birtokában voltak felébredéskor, amik a kórtermen kívül, sőt, az épületen kívül történtek - és erre számtalan bizonyíték van. Továbbá ezt a feltevést erősítik a kutatások eredményei is, amikbol itt most csak egyet ragadnék ki. 
 
A hidegháborús években végzett orosz kísérletek azt mutatják, hogy két ember között akkor is létre jöhet telepatikus kapcsolat, ha ezek egymástól 1700 km távolságra vannak, és az egyiket közülük ólomkamrába zárják. Ha a gondolat energetikai jelenség, akkor ehhez rendkívül nagy energia szükséges a hozzárendelhető frekvenciával együtt, amit viszont gyerekjáték lenne mérni, ha az agy bocsátaná ki. Mérni azonban csak az elektromágneses spektrumon belül tudunk, tehát nem elképzelhetetlen, hogy az az energia, ami az anyagot is fenntartani képes, a kozmikus sugárzást jóval meghaladó frekvencián jelentkezik, és a gondolataink is ebből a szférából származnak. Ezeket az energiaszinteket sem földi anyag, sem a földi anyagból összeálló emberi agy létre hozni és kibocsátani nem képes, és ezt a test élete, egészségi állapota vagy halála semmi módon nem befolyásolhatja. 
 
Ebben az esetben viszont megfontolandó, hogy a test halála utáni élet valamint a test születése előtti élet az, amire a különböző kutatási területekről származó eredményösszesítés után esély van, és szó nem lehet arról, hogy az élettapasztalatunk, a gondolataink, az érzéseink és az emlékeink bármiféle károsodást is szenvednének a test halálának beálltával. 
 
Mindezt természetesen nagyon sok tudósnak és kutatónak kellene átvizsgálnia, és ellenőrizni, hogy egyáltalán lehetségesnek tartják-e. 
 
Én úgy látom, hogy a jelenkori tudományos eredmények ebbe az irányba mutatnak, és ez az, ami valamelyest összhangban lehetne a tudományon kívül rekesztett információkkal, a teremtés-történetekkel, a vallásos hit alapjait képezo tanításokkal, és bizonyos ezoterikus tanításokban fellelheto elemekkel. 
 
Megemlíteném itt Grandpierre Attila fizikusnak Az élő világegyetem könyve c. művét, amiben a szerző nagy örömömre egészen más logikai úton és más megközelítésben, vallásos és ezoterikus elemek nélkül, a fizika és a csillagászat eredményeibe sokkal jobban beleágyazva arra a következtetésre jut, miszerint maga az Univerzum él, és az élet szervező princípiuma az egész Világegyetemben érvényesül. 
 
Lehetségesnek tartom, hogy elérkeztünk a fejlődésünknek azon szakaszához, amikor is mélyebb ismereteket szerezhetünk az univerzumról és saját életünk lényegéről, és úgy látom, hogy ezen az úton minden hasznosítható információra szükségünk lesz. Az induláshoz szükséges adatok már ma is rendelkezésünkre állnak, csak világnézeti szakadékok állják útját annak, hogy ezt az információt egy kalapba gyűjtsük, és alaposan átvizsgáljuk. Ha sikerül legyőznünk ezt az akadályt, és a tudomány, a vallás és az ezoterikus tanítások között kialakul valami jóindulatú és egymás értékeit elfogadni tudó kommunikáció, úgy érzem, eddig elképzelhetetlen távlatok nyílnak meg előttünk, nem beszélve arról, hogy mindhárom irányzat képviselői valóságos kincses ládára bukkanhatnak. 
 
A Végső Valóság nem arra utal, hogy ami ebben a könyvben le van írva, az szent és sérthetetlen volna, inkább arra, hogy együtt keressük azokat a dolgokat, amik mögött már nem lehet további okokat találni, és amik az univerzumban állandó és örök jellegűek. Hogy ez mennyire sikerült, annak a megítélését az olvasókra bízom. 
 
Amennyiben ez a könyv különböző szakterületeken dolgozó tudósok figyelmét is felkeltené, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért az áldozatos munkáért, évtizedeken át folytatott kísérletekért, felépülő és romba dűlő elméletekért, és főleg a kitartásért, amivel mindig újra kezdték vagy folytatták a munkát, hiszen az ő eredményeik nélkül soha nem juthattunk volna el eddig a pontig. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a könyvben felvázolt univerzum-modell csak egy a lehetséges változatok közül, és pontosan korunk tudósainak a kezében vannak azok az eszközök, az a minden apró részletet figyelembe vevő tudás, aminek a segítségével érdemben tovább léphetünk.”
 
 
 
A VÉGSŐ VALÓSÁG talán az első olyan mű, ami áthidalja a materialista, az idealista és az ezoterikus világnézet közötti szakadékot. Tudományos eredményeink, képességeink és élményeink felülvizsgálata után tarthatalanná válnak az evolúció kezdeteiről alkotott feltételezések is. A halál utáni, valamint a születés előtti élet lehetősége már nem hit kérdése, hanem fizikai törvényszerűség. Megdöbbentően új világkép ez, ami a léttel kapcsolatos kérdéseink többségére választ adhat.
 

Balogh Béla weboldala

 

 

 

KIEMELT PARTNEREINK

Nincs más út, csak a lélek útja

             VIVA NATURA

 A másképp tudás csatornájaPartnerünk

    

MENTAL FOCUS

 • Pozitív gondolkodás
 • Pozitív megerősítések 
 • Minden napra
 • MENTAL FOCUS
Látogatóink
8x.hu

 • Ingyenes és profi!
 • Reklámmentes
 • Keresőoptimalizált (!)
 • Igényes megjelenés
 • Nem kell hozzá szaktudás
 • Magad alakítod
 • Jövedelmet is generál
 • Csak ajánlani tudjuk!
 • Ez a weboldal is a 8x.hu rendszerével készült!


Ajánlott cikkgyűjtemény

Szavazás
Tűzmadár Alapítvány

Alapítvány a rákbetegek és hozzátartozóik pszichoszociális rehabilitációjáért

Balogh Béla

Fényt hozok

R-zsó gyógyászat

Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen.

“Mindannyiunknak hatalmunkban áll választani egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szabadság és szolgaság között. A miénk a döntés, nem pedig bárki másé.” (Richard Bach: Illúziók)                                    WEBOLDAL    

   A hit gyógyító ereje

Magasabb tudatosság

Az abbCENTER.com közösséget szerkesztőink weboldalainak olvasóiból építjük. Ha kedvet érzel hozzá, szerkessz Te is nálunk, az abbCENTER.com-on:

weboldalt, 

blogot, 

klubot, 

webáruházat, 

video galériát.

Bármi ami erőt ad, felemel, szórakoztat, informál, egyenesbe hoz, a félősből bátrat, a lustából szorgalmast csinál, az önző, kapzsiból kihozza a gáláns, nagyvonalút, a tehetetlen szétszórtból összeszedett megvalósítót farag, annak itt a helye. Ezért partnerünk az abbCENTER.com is. Kattints a bannerre és nézd megmegéri.

Rólunk mondtátok...

Nagyon tisztellek és köszönöm Neked! Olvasom az összes irásod, nagyon egyetértünk. A pozítiv energiák terjesztéséhez és a megemelkedett rezgések számához sok olyan embernek, mint TE vagy, kellene lennie e csodálatos világunkban. Szerencsések ezek a kedves diákok akiket ilyen ember vesz körül nap mint nap! Gratulálok! Sz. Éva, Budapest


Igazad van Zsolt, maximálisan. Tudod egy időben én csak adtam, és néha felmerült bennem, hogy én mikor következem? Mikor lesz az, amikor nekem is jó lesz? Nekem adni fog egyáltalán valaki? De rájöttem, akkor is adnék,  ha sosem kapnám vissza senkitől sem. A pénz is energia, amit sokan birtokolni akarnak, pedig áramoltatni kellene. Ha elengedünk valamit, egy jobbat kapunk helyette, és ezt nem elég remélni, vagy akarni, hogy így legyen, hanem TUDNI kell, hogy így van.

És amióta nincsenek félelmeim, mert tudom, hogy holnap is lesz nap, és mindenre képes vagyok rá, hogy megoldjam, csak még nem tudom, hogy hogyan, azóta valami elindult. Már elég, ha rágondolok, hogy szeretnék valamit megvalósítani, és 1-2 napon belül jelentkezik valaki a semmiből, aki nekem akar segíteni a tervemben. Nem én keresem, én csak megengedem magamnak, hogy megtaláljon. És így van, ha valaki önzetlenül ad, az kapni is fog, hinni és tudni kell, hogy így van. Sok erőt és jó egészséget a munkádhoz! B. Judit, Budapest


Nagyon tetszik a weboldal. Sz. Luca, Miskolc


Remélem egyre több ember lesz, aki így gondolkozik mint Tanár Úr. Az ilyen emberek tudják igazán, hogy mi az élet és a boldogság :) S. Alíz, Debrecen
 

Gartulálok az oldalhoz! Sok kitartást kívánok hozzá, mert sokaknak segít, saját környezetemből tudom. Nagyon szép gondolatok! Köszönöm, hogy olvashatom... M. Klára, Budapest
 

Kedves Zsolt, rákattintottam az oldaladra az Abbcenter admin-fórumában. Tetszik, és örvendetesnek tartom, hogy vannak emberek, akik igyekeznek összefogni, egy helyre gyűjteni a különféle irányzatok, módszerek képviselőit, hogy aki megoldást keres, megtalálja a rezgésének megfelelőt. Mi a feltétele annak, hogy valaki, mondjuk én, bejusson erre az oldalra? Pár éve járom a spirituális utat, megjelent három könyvem, lélekszolgálatot vezetek, és amibe mostanában a legnagyobb energiát teszem, az a Thetahealing, egy forradalmian új-régi módszer. Jelenleg 5 honlapom van, mindegyik más témával foglalkozik. A. Rauch


Megnéztem a magadura.8x.hu című honlapodat! Csodálatos! Szinte minden olyan téma szerepel rajta, amivel én is foglalkozom! Gratulálok ehhez a sokszínű lelki intelligenciához! S. János, Budapest


Kedves Zsolt! Továbbra is a legnagyobb örömmel olvasgatok Önöknél, folyamatosan épülök és hálás vagyok,  hogy az ismerőse lehetek! Tóthné M. Evita, Jászberény


Ajánló

                  Tartalom

Balogh Béla

               Balogh Béla       

          Mérnök, író, előadó

Dr. Egely György

   Dr. Egely György weboldala

      Mérnök, feltaláló, szakíró

AJÁNLOTT OLDAL

SPIRITISZTA.HU

Tartalmas, igényes és sokoldalú oldal nagyon sok értékes tanítással, tudnivalóval és segítséggel az önmagukat és az igazságot kereső embereknek.

Hírek egy kicsit másként

Komló Média Hírcsatorna 

Másként mint a TV-ben?

Tiltott gyümölcs...

  

Csak akkor szakítsd le, ha gyógyulni szeretnél!

Nem hallgathatjuk el

Te magad légy az a változás, melyet látni szeretnél a világban.

Munkatársakat keresünk!

Figyelem! Munkatársakat keresünk! 

Önellátó magyar összefogás keres munkatársakat! 

Részletekhez kérjük kattintson a képre!

 

               Jelentkezés:

info.magadura.8x@gmail.com

Várunk közösségünkbe

 

              Jelentkezés:

info.magadura.8x@gmail.com

 

 

Nemzeti Civil Kontroll

Fogjunk végre össze! Ez az egyetlen út.

google-site-verification: googled5cf5b8982f1ae33.html